Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Σύγχρονα σημαντικά βιβλία για την Παλαιά Διαθήκη

Ένα από τα πλέον σημαντικά σύγχρονα βιβλία για την Παλαιά Διαθήκη. Έργο του κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου  " ... του συνιέναι τας γραφάς  13+1 βήματα εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη

... του συνιέναι τας γραφάς Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε και διαμορφώθηκε η συλλογή των βιβλίων που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και η παρουσίαση του περιεχομένου των επιμέρους έργων της, του πολιτικοκοινωνικού καούν την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και η παρουσίαση του περιεχομένου των επιμέρους έργων της, του πολιτικοκοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο έζησαν οι συγγραφείς τους, της πορείας σύνθεσης και ένταξής τους στη συλλογή και των θεολογικών προσεγγίσεων που αναπτύσσουν, αποτελούν τα κυριότερα θέματα του παρόντος βιβλίου. Στόχος του είναι να καταστήσει δυνατή σε κάθε ενδιαφερόμενο την πρόσβαση στο περιεχόμενο και την κατανόηση του μηνύματος του μοναδικού ίσως έργου της παγκόσμιας λογοτεχνίας που διατηρεί επί δύο συνεχείς χιλιετίες την επικαιρότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου